Inschrijvingsbeleid

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, leggen we in Freinetschool De Kleine Tovenaar een maximumcapaciteit per geboortejaar vast. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we hierbij een procedure. Daarvoor volgen wij de regelgeving van het departement Onderwijs.

Bij het inschrijvingsbeleid van De Kleine Tovenaar hanteren we een aantal wettelijk vastgestelde criteria.
Hieronder zie je de verschillende stappen, inschrijvingsgroepen en de bijhorende timing.

.

1. Voorrangsgroepen

maand februari
 • broertjes en/of zussen van kinderen al naar De Kleine Tovenaar gaan.
 • kinderen die in dezelfde leefentiteit wonen
  (bv stiefzusjes, stiefbroertjes die ‘onder hetzelfde dak’ wonen als een kind dat al school loopt in De Kleine Tovenaar)
 • kinderen van personeel van De Kleine Tovenaar
 • Let wel: deze voorrangsperiode geldt enkel voor de maand februari. Daarna vervalt dit voorrangsrecht.

2. Vrije inschrijvingen

maand maart aanmeldingen en andere.
 • Meteen na de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen organiseren we een inschrijvingsmoment en een opendeurdag.
 • Bij deze inschrijvingen baseren we ons in de eerste plaats op de ‘aanmeldingen’. Kinderen die al eerder aangemeld waren, zijn chronologisch geordend. Deze ordening vormt de basis voor deze inschrijvingen.
 • Wie vooralsnog niet aangemeld was, kan zich ook inschrijven tijdens het inschrijvingsmoment of opendeurdag. Deze inschrijving wordt dan eerst getoetst met de aanmeldingen en kan, afhankelijk van de vrije plaatsen, ook gerealiseerd worden.
  Tijdens de maand maart kan de aanmelding omgezet worden in een effectieve inschrijving. Hiervoor worden tijdens de maand maart de inschrijvingsdocumenten ingevuld. Pas dan is de ingeschrijving gerealiseerd.
  Pas op: na 31 maart vervalt deze voorrang.

3. Overige inschrijvingen

Op afspraak

(alle nieuwe inschrijvingen)
 • Na het inschrijvingsweekend kan men steeds inschrijven op afspraak. Voor de chronologie hierbij hanteren we het principe van
  ‘wie eerst zaait eerst maait'.
 • 0497 92 17 12
 • jan@kleinetovenaar.be