Klasindeling

Binnen De Kleine Tovenaar werken we met graadsklassen, toch tot en met het vierde leerjaar.. In het vijfde en zesde leerjaar wordt geopteerd voor een loopingsysteem,
waarbij de betreffende begeleiders twee jaar de klasgroep begeleiden.

Het maximum aantal leerlingen per klas is 19.

De concrete verdeling van de klassen ziet er als volgt uit:

Jongste kleuter Peuters en kleuters 2 graadsklassen van 19 kinderen,gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Oudste kleuter Tweede en derde kleuter 2 graadsklassen van 19 kinderen,gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Jongste lager Eerste en tweede leerjaar 2 graadsklassen van 19 kinderen,gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Middelste lager Derde en vierde leerjaar 2 graadsklassen van 19 kinderen,gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Oudste lager Vijfde en zesde leerjaar Jaarklas waarbij de begeleider mee gaat met dezelfde groep van het vijfde naar het zesde leerjaar.
De klas bestaat telkens uit 19 kinderen