Klasuren

Maandag 8u30 - 12u15 13u30 - 15u30
Dinsdag 8u30 - 12u15 13u30 - 15u30
Woensdag 8u30 - 12u15
Donderdag 8u30 - 12u15 13u30 - 15u30
Vrijdag 8u30 - 12u15 13u30 - 15u15

Dagindeling

8u30 Aanvang klastijd
10u10 Speeltijd
10u35 Klastijd
12u15 Middagpauze
13u30 Klastijd
14u20 Speeltijd
14u35 Klastijd
15u30* Einde klastijd
* Op vrijdag eindigt de schooltijd om 15u15.

Vrije dagen 2021-2022

1 oktober - pedagogische studiedag
12 november - facultatieve dag
15 februari - pedagogische studiedag
4 mei - pedagogische studiedag
16 mei - facultatieve dag