home De Kleine Tovenaar

Zorgbeleid

Elke tovenaar is uniek.

Zorg in De Kleine Tovenaar is een zorg van iedereen.
Als team werken we nauw samen om elke dag een sterk zorgbeleid te kunnen realiseren.

We hebben een duidelijke visie, sturen die bij waar nodig, borgen wat goed is en toetsen onze visie af aan de freinetpedagogiek.

We vertrekken steeds vanuit de talenten en de sterktes van elk kind. We zetten het welbevinden van elk kind centraal. Binnen onze werking zetten we in op het creëren van een brede basiszorg op verschillende domeinen om zo preventief te kunnen werken. Merken we toch dat het leren, het sociaal-emotioneel ontwikkelen of het algemeen functioneren van een kind extra aandacht nodig heeft, vertrekken we vanuit de onderwijsnoden die we merken op school.

Hoe we deze uitgangspunten in de klaspraktijk omzetten, is natuurlijk afhankelijk van de leeftijdsgroep.

Er zijn heel wat maatregelen en aanpassingen die op korte termijn een duidelijk effect kunnen hebben. Blijken deze onvoldoende dan gaan we, steeds in samenspraak met de ouders en de leerling, een zorgtraject opstarten waarbij, indien nodig, ook externen kunnen worden ingeschakeld. We werken hierbij handelingsgericht en nemen de volledige context van het kind mee.

zorgbeleid

We kiezen er bewust voor om kinderen niet individueel uit de klas te halen maar op een respectvolle manier in te gaan op de noden van elk kind. Dit in de eerste plaats door het creëren van een warm, positief en krachtig leerklimaat waar alle talenten een plekje krijgen, met voldoende differentiatie waar nodig. Op die manier respecteren we het individuele leertraject van elke leerling.

Ons gespecialiseerd zorgteam

We hebben aandacht voor professionalisering op vlak van zorg door regelmatige individuele en teambijscholingen. We weten wat er leeft in het zorglandschap en gaan hier enthousiast maar kritisch mee om.

Zorg zit verankerd in het volledige team.
Onze zorgco en zorgbegeleider nemen de taak op zich om het zorgbeleid op zich te nemen, de begeleiders te faciliteren waar nodig en ervoor te zorgen dat elke tovenaar zijn eigen krachten kan ontdekken.